Omvårdnadsledare på områdesnivå, Akademiska sjukhuset

Sista ansökningsdag 2024-03-04
Arbetsplats Akademiska sjukhuset
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Referensnummer AS205/2024
Sök jobbet

Beskrivning av tjänsten

Den 1 januari 2024 inrättade Akademiska sjukhuset en ny ledningsorganisation bestående av sex områden som samlar sjukhusets alla verksamhetsområden. För att få ett tydligare omvårdnadsperspektiv införs omvårdnadsledare inom sjukhusets områden. På områdesnivå inrättas områdesledningsgrupper, där omvårdnadsledare ska ingå, som ett led i att stärka omvårdnadsperspektivet på alla beslutsfattande nivåer.

Ditt uppdrag

Du leder och stärker med det övergripande målet att säkra evidensbaserad och personcentrerad omvårdnad genom att upprätta och implementera en struktur för ledning av omvårdnadsarbetet inom området.

Du samverkar aktivt på sjukhusövergripande nivå med övriga omvårdnadsledare, chefsjuksköterska, områdeschef samt övriga organisatoriska befattningar av relevans så som avdelningschefer, bitr. avdelningschefer och interprofessionella arbetsgrupper. Du företräder omvårdnadsperspektivet i områdets ledningsgrupp.

Du bevakar och utvecklar strukturer för forskning och utbildning inom omvårdnad vid aktuellt område. Du är adjungerad till FoUU-råd på verksamhetsnivå och samverkar med det centrala FoUU-rådet i samverkan med lärosäten och stödjer samt utvecklar områdets arbete med att säkerställa kvalitet i kliniska placeringar.

Du deltar i arbetet med sjukhusets styrdokument för omvårdnad och omvårdnadskompetens, samt FoUU-strategi för omvårdnadsvetenskap och övriga berörda vetenskapliga områden.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig med:

  • Doktorsexamen
  • Specialistsjuksköterskeexamen, barnmorskeexamen, röntgensjuksköterska eller kompetens som bedöms likvärdig, inom för området relevant fält.
  • För uppdraget relevant klinisk kompetens, samt relevant erfarenhet av forskning, ledarskap, samverkan och utbildning.

Du har ett etablerat nätverk inom ditt område på nationell, samt gärna internationell nivå.

Din kompetens

Du är analytisk, handlingskraftig och har lätt för att samverka interprofessionellt och på olika organisatoriska nivåer, med patienters bästa i fokus.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på 100% med tillträde enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt. Anställningen är placerad inom ett verksamhetsområde och uppdraget som omvårdnadsledare är ett tidsbegränsat förordnande på 3 år med möjlighet till förlängning.

Uppdraget som omvårdnadsledare innebär tjänstgöring på deltid (30-60%) på områdesnivå. Resterande tjänsteutrymme fördelas i dialog med områdeschef. Omfattningen beslutas av områdeschef i samråd med uppdragsinnehavaren och chefsjuksköterska. Som omvårdnadsledare rapporterar du till områdeschefen.

Din grundanställning och kliniska förankring på minst 30% finns på verksamhetsområdesnivå inom ett av de verksamhetsområden som ingår i aktuellt område. Omfattning och innehåll planeras i samråd med avdelningschef och verksamhetschef.

Individuell lönesättning tillämpas. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Ange i din ansökan inom vilket område du vill arbeta inom. Vilka verksamhetsområden som ingår i de olika områdena ser du här:

Område 1
Anestesi, operation och intensivvård
Blod- och tumörsjukdomar
Kirurgi och urologi
Ortopedi och handkirurgi

Område 2
Hjärt- och lungsjukdomar
Neuro
Plastikkirurgi och käkkirurgi
Öron-, näs- och halssjukdomar

Område 3
Ambulans- och akutsjukvård
Geriatrik, rehabiliterings- och smärtcentrum
Infektionssjukdomar
Medicin, hud och reumatologi

Område 4
Akademiska barnsjukhuset
Kvinnosjukvård

Område 5
Akademiska laboratoriet
Bild- och funktionsmedicinskt centrum
Medicinsk teknik och fysik

Område 6
Psykiatri

Vill du veta mer?

Område 1: Tf Områdeschef Henrik Olivero-Reinus, 018-6119246, henrik.olivero-reinius@akademiska.se 
Område 2: Tf Områdeschef Mats Ryttlefors, 018-6119883, mats.ryttlefors@akademiska.se
Område 3: Tf Områdeschef Anette Skoglund, 018-6122164, anette.skoglund@akademiska.se
Område 4: Tf Områdeschef Klas Ekström, 018- 6171490, klas.ekstrom@akademiska.se
Område 5: Tf Områdeschef Manochehr Amani, 0706-110327, manochehr.amani@akademiska.se
Område 6: Tf Områdeschef Roland Säll, 018-6175919, roland.sall@akademiska.se

Tf Bitr HR-chef Åsa Söderberg: 018-6179024, asa.soderberg@regionuppsala.se
Tf Bitr HR-chef Olivia Wijkmark: 018-6173946, olivia.laurent.wijkmark@regionuppsala.se

Vill du jobba med oss?

Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Sök jobbet

Om Akademiska sjukhuset

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.

Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.