Verksamhetsutvecklare på halvtid till RCC Mellansverige

Sista ansökningsdag 2024-05-05
Arbetsplats Verksamhetsområde sjukhusadministration
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Referensnummer AS416/2024
Sök jobbet

Beskrivning av tjänsten

Vi söker en engagerad och erfaren verksamhetsutvecklare där du kommer ha en central roll i det nationella kvalitetssäkringsteamet för standardiserade vårdförlopp vid Regionalt cancercentrum i Uppsala.

RCC’s uppdrag inom kunskapsstyrning och vårdprocesser

RCC är föregångare inom kunskapsstyrning och ingår i SKR’s Nationella system för kunskapsstyrning. Vi har tagit fram 54 nationella vårdprogram (NVP) inom cancerområdet. Våra NVP möjliggör tillsammans med ett trettiotal Nationella kvalitetsregister (NKR) en kontinuerlig förbättring och uppföljning där förflyttningen mot en mer jämlik cancervård är en central strävan. Vårt stöd omfattar cancervårdens hela bredd, från prevention, behandling, rehabilitering och vård i livets slutskede. Ett evidensbaserat synsätt med aktivt deltagande av patienter och närstående är kännetecknande för RCC. Vi bedriver även sjukvårdsregionala vårdutvecklingsprojekt och nationella studier och vi deltar i utvecklingen av den nationella IT-plattformen INCA för kvalitets- och cancerregister.

Standardiserade vårdförlopp (SVF)

Utifrån de årliga överenskommelserna mellan staten och SKR har RCC sedan 2015 bedrivit en väntetidssatsning i form av standardiserade vårdförlopp (SVF). Det finns SVF för sammanlagt 31 olika cancerformer och det är professionen (NVP-grupperna) som utformar respektive vårdförlopp och rekommenderar en tidsgräns från ”välgrundad misstanke om cancer” fram till behandlingsstart. Alla regioner rapporterar in start- och stoppdatum för alla SVF-utredningar till en nationell väntetidsdatabas på SKR. Resultaten omfattar uppgifter om antalet patienter som utreds inom SVF, andelen SVF-utredda patienter som startar cancerbehandling samt om utredningarna görs inom de stipulerade ledtiderna. Detta möjliggör uppföljning och riktade satsningar på att korta väntetiderna inom cancervården. De årliga överenskommelserna innehåller en ekonomisk stimulans till regionerna avsedd att öka förmågan att erbjuda rimliga väntetider.

Ditt uppdrag

I din roll som verksamhetsutvecklare kommer du att stödja det fortsatta arbetet med SVF. Du kommer att ingå i ett nationellt kvalitetssäkringsteam där du återkommande tar fram strukturerade rapporter över hur SVF utvecklas tillsammans med statistiker och en annan handläggare. Detta arbete som inkluderar analys av trender och regelbunden översyn av variabler och ledtider sker i nära samverkan med en nationell samordningsgrupp som består av en regional koordinator från respektive RCC-kontor (6 st) och som leds av en nationell samordnare. Du kommer att medverka med presentation av SVF-data vid olika nationella möten med professionsgrupper och andra representanter från regionerna. Din arbetsplats finns på Regionalt cancercentrum i Uppsala med möjlighet till flexibel närvaro. Du kommer att vara anställd av Region Uppsala men arbetsleds av den nationella SVF-samordnaren som utgår från Cancerteamet på SKR.

Dina kvalifikationer

Du har en vårdutbildning, gärna läkare, med arbetserfarenhet från cancersjukvård eller diagnostik. Du har god kännedom om NVP, hur de hanteras, du är också orienterad om olika hälsoregister inom cancerområdet. Genomförd forskarutbildning med erfarenhet av kliniska studier, databashantering och grundläggande biostatistik är meriterande liksom erfarenhet av verksamhetsutveckling. Du har en god och dokumenterad datorvana med erfarenhet av arbete med IT-baserade vårdsystem. God förmåga att utrycka sig i skrift och tal på svenska och engelska är centralt, då rapportskrivning med vetenskaplig ansats och stringens ingår. Har du möjlighet att behålla en deltidstjänst inom klinisk verksamhet kan det vara en fördel.

Din kompetens

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är en duktig pedagog som trivs med att presentera dina resultat på ett entusiasmerande och tydligt sätt. Arbetet innehåller samarbete med övriga medarbetargrupper på RCC samt externa kontakter på olika nivåer inom svensk hälso- och sjukvård, varför god samarbetsförmåga och social kompetens är viktig.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en tidsbegränsad halvtidstjänst (50%) med 6 månaders förordnande och därefter möjlighet till tillsvidareanställning inom Region Uppsala som verksamhetsutvecklare. Tjänstgöringsgraden kan diskuteras.
Tillträde sker enligt överenskommelse men start någon gång juni-augusti 2024 är önskvärt.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Vill du veta mer?

Verksamhetschef Johan Ahlgren, 018-617 71 01 eller 073-093 07 98
Nationell samordnare för vårdprogram och SVF: Helena Brändström, 072-730 34 04

Fackliga ombud:
Vårdförbundet: Catharina Östman, 018-617 71 12
SACO: Marit Holmqvist, 018-617 71 34

Vill du jobba med oss?

Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss!

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Sök jobbet

Om Akademiska sjukhuset

Regionalt cancercentrum (RCC) i sjukvårdsregion Mellansverige arbetar för en bättre och mer jämlik cancervård i våra sju regioner genom att verka för målen i den nationella cancerstrategin (SOU2009:12). Arbetet bedrivs även nationellt i nära samarbete med de fem övriga RCC:na i Sverige. En anpassning till EU’s cancerplan (Europe’s Beating Cancer) pågår. RCC ligger i Uppsala, i området Uppsala Science park och har ett femtiotal anställda. Vårt uppdrag utgår från Samverkansnämnden i sjukvårdsregion Mellansverige men Region Uppsala fungerar som värdregion.