Cancersamordnare

Sista ansökningsdag 2024-06-03
Arbetsplats Verksamhetsområde sjukhusadministrationen
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Referensnummer AS572/2024
Sök jobbet

Beskrivning av tjänsten

Vår verksamhet

I Region Uppsala finns ett Cancerråd vars uppdrag är att arbeta för en mer jämlik cancervård med hög kvalitet. Cancerrådet stödjer implementering av åtgärder som beslutats utifrån den nationella cancerstrategin och den sjukvårdsregionala cancerplanen, samt ansvarar för att samordna regionens remissvar på nationella vårdprogram. Rådet initierar förbättringsprojekt och tar fram underlag till beslut om förändringar i Region Uppsalas cancervård. Cancerrådet samordnar även arbetet mellan Regionalt cancercentrum (RCC) och Region Uppsala. En viktig del av uppdraget är att bidra till ökad samverkan över förvaltningsgränserna när det gäller cancervård. Cancerrådet är multiprofessionellt sammansatt med representation från alla berörda förvaltningar och flera verksamhetsområden.

Cancerrådet arbetar nära det nybildade Uppsala Cancer Comprehensive Centre (UCCC). I UCCC samlas de verksamheter som arbetar med cancervård i en gemensam struktur. Syftet är att höja kvaliteten i vård, utbildning och forskning och innebär en formalisering av ett redan starkt samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet och RCC Mellansverige.

Ditt uppdrag

Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande uppdrag som cancersamordnare i Region Uppsala där du tillsammans med andra utvecklar cancervården i regionen.

Du bidrar med din kunskap, kompetens och erfarenhet och arbetar tillsammans med ordförande i Cancerrådet, ansvariga för cancerfrågor på regionens ledningskontor och med SVF-ansvariga, chefer och medarbetare i de sjukvårdande förvaltningarna inom regionen. Uppdraget innebär också samverkan kring cancerfrågor sjukvårdsregionalt och nationellt.

I uppdraget ingår bland även att samordna framtagande, genomförande och uppföljning av Region Uppsalas cancerplan, att vara kontaktperson gentemot RCC i olika frågor, att delta i nätverksmöten som RCC anordnar, att sammanställa planer och rapporter samt att samordna regionens kontaktsjuksköterskenätverk. Du bidrar också i utvecklingsprojekt som initierats av verksamheten och du ingår i Cancerrådet där du tillsammans med ordförande samordnar och driver rådets arbete.

Du är en del i det operativa teamet som ingår i UCCC. Du är också en del i teamet på Enheten för vårdprocesstöd vars uppdrag är att tillsammans med andra vara ett stöd i arbetet med att utveckla sjukhuset till att arbeta processorienterat med kvalitet i fokus.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har sjuksköterskeexamen. Meriterande är om du har erfarenhet av arbete inom cancervård, praktiskt förbättringsarbete och av att arbeta regionövergripande

Din kompetens

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter förmågan att kommunicera och ett flexibelt arbetssätt. Som person är du genuint intresserad av cancervård och av kvalitets- och förbättringsarbete. Du är metodisk samt har förmåga att prioritera och samtidigt se helheten. Du har förmåga att förstå komplexa system och samband samt arbetar utifrån ett helhetsperspektiv i samverkan med andra. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och en god samarbetsförmåga.

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande uppdrag som Cancersamordnare i Region Uppsala med organisatorisk placering på Enheten för vårdprocesstöd på Akademiska sjukhuset.

Uppdraget är en tillsvidareanställning om 75% med tillträde 1 augusti 2024. Möjlighet kan finnas att utöka tjänstgöringsgraden genom tidsbegränsade projekt eller uppdrag kopplade till cancervård.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Vill du veta mer?

Monica Cornefjord, chef på Enheten för vårdprocesstöd, 018-611 7586
Fackliga företrädare nås via växeln, 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?

Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Sök jobbet

Om Akademiska sjukhuset

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.

Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.