Biträdande överläkare i barn- och ungdomsneurologi med habilitering

Sista ansökningsdag 2024-06-30
Arbetsplats Verksamhetsområde Akademiska barnsjukhuset
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Referensnummer AS639/2024
Sök jobbet

Beskrivning av tjänsten

Vi söker en biträdande överläkare till sektionen för barnneurologi.

Vi är i dagsläget 8 specialister och på Akademiska barnsjukhuset finns också 6 ST-läkare med kombinerade tjänster barn- och ungdomsmedicin/barn- och ungdomsneurologi med habilitering. Barnneurologi är ett ämnesområde i stark utveckling där våra diagnostiska och terapeutiska möjligheter ökar för flera diagnosgrupper. Forskning och utveckling är en viktig del av vår verksamhet och i nuläget bedrivs forskning framför allt inom områden som förvärvad hjärnskada, neuroonkologi, epilepsi, neuromuskulär sjukdom, syndrom samt likvorcirkulationsstörning.

Sektionen för barnneurologi bedriver slutenvård med utrednings- och akutplatser. När barn med neurologiska tillstånd vårdas på intensivvårdsavdelningar är vi med i rondarbetet på vardagar. Vi har också en omfattande barnneurologisk dagvårds- och öppenvårdsmottagning, ett neurorehabiliteringsteam och en öppenvårds-mottagning kopplad till vår länshabilitering. Vi genomför utredningar avseende CNS-missbildningar, hydrocefalus, rörelsestörningar, oklara syndrom samt avancerad behandling avseende spasticitet, DBS, VNS, ketogen kost och epilepsikirurgi.

Vi har ett sjukvårdsregionalt ansvar för barnneurologi inom Sjukvårdsregion Mellansverige och ett nära samarbete på Akademiska barnsjukhuset med bland annat barnonkologi, neonatologi, neurokirurgi, neuroradiologi samt Akademiska sjukhusets intensivvårdsavdelningar och arbetar ofta i team med andra yrkesprofessioner.

Ditt uppdrag

Som biträdande överläkare kommer du att delta i samt ansvara och leda arbetet inom barnneurologins olika ämnesområden i samarbete med kollegor. Tjänsten innebär också att delta i forskning, utveckling och utbildningsarbete. I tjänsten ingår jourarbete, men tyngdpunkten under visstidsanställningen är BB-ronder på helger.

Dina kvalifikationer

Specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin och specialistkompetens i barn- och ungdomsneurologi och habilitering samt minst 5 års heltidstjänst efter erhållande av specialistkompetensbevis i barn- och ungdomsmedicin. Akademiska meritering i form av doktorsexamen eller motsvarande är krav för överläkartjänst men som alternativ grund för biträdande överläkartjänst värderar Akademiska sjukhuset också dokumenterad medicinsk kunskap och skicklighet, undervisningserfarenhet eller meriter av utomordentligt stor betydelse för Akademiska sjukhuset.

Din kompetens

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga och intresse av att arbeta i tvärprofessionella team. 

Vi erbjuder

Vi erbjuder en visstidsanställning på heltid med start 240902 – och längst till 250228. 

Inför tillsättning tas utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Vill du veta mer?

Sektionschef Gunnar Liminga, 018-611 58 49.
Fackligt ombud UAL Anna Nielsen Persson, nås via växel 018-611 00 00. 

Vill du jobba med oss?

Välkommen med din ansökan via länken nedan.

OBS! Viktig information gällande din ansökan:

Bifoga samtliga handlingar som styrker kompetenskraven; dvs CV och personligt brev, ditt specialistbevis och om disputation anges som merit ska även bevis om disputation bifogas. Även om du har sökt tjänster hos oss på Akademiska sjukhuset tidigare, behöver du skicka in dessa dokument för att det ska vara en komplett ansökan.

För att din ansökan ska kunna bedömas av Sakkunniggruppen är det viktigt att alla anställningshandlingar är oss till handa senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kommer inte tas vidare i anställningsprocessen. Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus måste sakkunnigprövas (Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§) och dokumenten är nödvändig för sakkunnigprövningen.

Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas anslagstavla https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Sök jobbet

Om Akademiska sjukhuset

Små hjärtan behöver stor omtanke! Vi är ett litet sjukhus i det stora och det är just i det lilla som vår storhet bor. För här ryms all kompetens ett sjukt barn kan behöva, ett gott samarbete, respekt och omtanke. Vi erbjuder en riktigt bra introduktion för dig som är ny och många intressanta möjligheter till utveckling. Här finns också oväntat mycket glädje i det som ibland är mycket svårt. Vi tar hand om barnen och deras familjer, och vi tar hand om varandra – för vi vet att vi gör ett så mycket bättre jobb tillsammans!