Specialistpsykolog till primärvården

Sista ansökningsdag 2024-06-23
Arbetsplats Akademiskt primärvårdscentrum Utveckling
Förvaltning Nära vård och hälsa
Referensnummer NVH183/2024
Sök jobbet

Beskrivning av tjänsten

Specialistpsykologer som vill stötta primärvården
Region Uppsala utvecklas för att möta befolkningens behov gällande psykisk hälsa och inrättar nya tjänster för att bidra i den utvecklingen. Vi erbjuder tillsvidareanställning som psykolog på heltid med start enligt överenskommelse.

Arbetsplats är APC Utveckling som har lokaler i Nära vård och hälsas ledningskontor på Kungsgärdet i Uppsala (S:t Johannesgatan 28G), men arbetet kommer även att utföras ute i våra verksamheter över hela länet. Viss möjlighet att arbeta på distans kommer att ges men beror på arbetsuppgifterna och kan skifta. Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs om förmånerna här.

Ditt uppdrag
Du blir en del av arbetet med att erbjuda Region Uppsalas invånare en tillgänglig, god och jämlik vård vid psykisk ohälsa. Stegvis vård psykisk hälsa är en del av Region Uppsalas strategiska utvecklingsarbete Effektiv och nära vård 2030. Arbetsområdet är psykisk ohälsa som inte kräver psykiatrins resurser. Vi har utvecklat en modell för stegvis vård tillsammans med 11 av våra verksamheter, och går från årsskiftet in i en ny fas med breddinförande till regionens alla vårdcentraler. Modellen ska utgöra ett stöd för verksamheter i att erbjuda rätt insatser på rätt nivå till patientgruppen med psykisk ohälsa, med första fokus på psykologisk behandling för primärvårdens vanligaste psykiatriska diagnoser. 

Genom att tillsätta specialistpsykologer så avser vi att stärka hela primärvårdens kompetens i att hantera psykisk ohälsa i allmänhet och i bedömning och psykologisk behandling i synnerhet.

Uppdraget kommer under de närmsta åren att utvecklas till att ha två delar:

  • Tillsammans med Stegvis vård psykisk hälsa bygga upp och ge verksamhetsnära stöd till framför allt vårdcentraler. Det ingår tex att stötta enskilda behandlare, chefer och verksamheter genom att implementera och/eller vara kunnig och uppdaterad i regionens gemensamma arbetssätt och vårdflöden för psykisk hälsa i samlad primärvård (exempelvis den stegvisa vårdmodellen för psykisk ohälsa, suicidpreventionsplanen, samverkan och remissförfarande) och att stötta datadrivet förbättringsarbete. Det ingår också att på särskilt uppdrag av Stegvis vårdgruppen delta i specifika delar av utvecklingsarbeten.
  • Den andra delen är ett kliniskt uppdrag att ge riktad avlastning till vårdcentralerna på vårdcentrumnivån som är under utveckling. Denna del av uppdraget innebär självständigt arbete med vuxna personer som kan ha ovanlig, komplex eller svårbehandlad psykisk ohälsa på primärvårdsnivå. Akut ärendehandledning till andra behandlare ingår också.

Under de närmaste åren kommer arbetet att stötta implementeringen av den stegvisa vårdmodellen och annat verksamhetsnära stöd att ta upp en större andel av arbetstiden, medan vi tillsammans bygger upp den kliniska delen med målet att tiden fördelas ungefär 50-50 mellan uppdragen så småningom. Implementeringsarbetet kan innebära saker som att leda utbildningar, handleda personal i nya arbetssätt och att resa runt till länets vårdcentraler för att ge stöd.

Din kompetens
Vi söker dig som är specialistpsykolog i klinisk vuxenpsykologi eller psykologisk behandling/psykoterapi och med mycket goda kunskaper i KBT och psykologisk behandling av vuxna med psykiatriska diagnoser som hanteras i primärvården. Du har minst fem års erfarenhet av arbete som klinisk psykolog varav minst två år i primärvård för vuxna. Du bör ha minst två års handledarerfarenhet, och goda kunskaper om den nationella kunskapsstyrningen, Socialstyrelsens riktlinjer samt om relevanta lagar, förordningar och föreskrifter för vården.

Du har även erfarenhet av verksamhetsutveckling och det är meriterande om du är utbildad inom förbättringskunskap, har erfarenhet av att arbeta processorienterat och har erfarenhet av projektledning eller utvecklingsarbete inom primärvård. Vidare är det meriterande att ha kunskap om och erfarenhet av datadrivet förbättringsarbete och av att stödja andra i det. Det är även meriterande att ha kunskaper om hur en region styrs och organiseras. 

Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet där du, för att klara detta uppdrag, behöver ha god samarbetsförmåga, pedagogisk förmåga och förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt. Som person är du självständig, ansvarstagande, strukturerad och driven och anstränger dig för att leverera lösningar. Du är också serviceinriktad med intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra, såväl kollegor som patienter. Du styrs av etik och värderingar i avgörande situationer på arbetet.

För att du ska trivas i rollen krävs att du trivs med att arbeta med komplexa frågor där du kan se både patientens, den enskilda klinikerns och verksamhetens roll, liksom det regionövergripande invånarperspektivet. Du behöver också trivas med att vara lojal mot regionens stegvisa vårdmodell och handla i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplanen, mål, policys och riktlinjer, och se värdet av att sprida vårdmodellen och andra policys/riktlinjer till andra. Det är också en stor fördel om du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och förblir motiverad och effektiv även när det kommer bakslag och besvikelser.

Vår verksamhet
Tjänsten är placerad på APC Utveckling som tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. APC Utvecklings uppdrag är att stödja verksamheterna för att nå fastställda mål. Vi arbetar för att länets fyrahundratusen invånare ska få god och jämlik vård.

Vill du veta mer?
Du är välkommen att kontakta projektledare Kerstin Jeding på tel. 072-208 81 43 alternativt per mejl kerstin.jeding@regionuppsala.se eller gruppchef Anna Lilja Qvarlander på tel. 072-224 36 94.

Fackliga representanter nås via växeln för Region Uppsala, 018-611 00 00.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på din legitimation, meritförteckning och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet. Vi kan i undantagsfall ta emot ansökan från erfaren psykolog som uppfyller samtliga övriga kriterier, har särskilt god personlig lämplighet och är beredd att utbilda sig till specialistpsykolog. Skicka gärna in din ansökan redan idag eftersom intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden. Vi vill ha din ansökan senast 23 juni. 

Sök jobbet

Om Nära vård och hälsa