Rehabsamordnare

Sista ansökningsdag 2024-06-25
Arbetsplats HR-avdelningen
Förvaltning Region Uppsalas ledningskontor
Referensnummer RK65/2024
Sök jobbet

Beskrivning av tjänsten

Ledningskontoret är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i Region Uppsalas olika verksamheter och regionen kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Ledningskontoret leds av regiondirektören och har en styrande, stödjande och samordnande roll i Region Uppsala. På Ledningskontoret finns avdelningen för ekonomi och styrning, avdelningen för regional utveckling, IT-avdelningen, HR-avdelningen, hälso- och sjukvårdsavdelningen, information- och kommunikationsavdelningen samt regiondirektörens stab.

Ledningskontoret har cirka 850 medarbetare. Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!

Vår verksamhet

Regionkontorets HR-avdelning arbetar på uppdrag av regionledningen och har ansvar för övergripande strategiskt HR-arbete i Region Uppsala. Uppdraget är att med utgångspunkt från den arbetsgivarpolitiska strategin utveckla och tillhandahålla ett kvalitativt och verksamhetsnära HR-stöd. 

Funktionsområde HR Arbetsmiljö och hälsa är en av HR-avdelningens funktionsområden. HR arbetsmiljö och hälsa samordnar området arbetsmiljö, inklusive det hälsofrämjande arbetet liksom arbetsanpassning och rehabilitering. I funktionsområdet ingår även friskvårdsanläggningarna Friskhuset och Hälsolyftet.

Ditt uppdrag

I din roll som Rehab-samordnare kommer du ha ett särskilt uppdrag att arbeta med framför allt långa och komplexa rehabiliteringsärenden. Arbetet kommer att ske främst i nära samarbete med ansvariga chefer och verksamhetsnära HR-partner men även med de HR-konsulter som arbetar med rehabilitering inom funktionsområdet Arbetsmiljö och hälsa. Uppdragets syfte är att bidra till kvalitetssäkring av rehabiliteringsinsatser och hålla tempo i rehabiliteringsärenden samt bidra till minskad sjukfrånvaron. Du kommer ingå i en grupp av tre rehab-samordnare. I uppdraget ingår bland annat att ge råd och stöd till chef och HR i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen vid längre sjukfrånvaro och komplicerade ärenden. Du ger också råd och stöd i bedömning av behov av arbetsanpassning och stöd till chef och HRP vid plan för återgång från dag 30 samt följer upp åtgärder i planen med chef. I uppdraget ingår att delta i och koordinera rehab-möten i ärenden efter avstämning med HRP och chef. Du är också aktiv i kontakter med extern part, till exempel företagshälsan, Försäkringskassan, rehab-koordinator vid Vårdcentral eller specialistsjukvård. I din roll ingår också uppföljning i Adato. I uppdraget ingår att bistå chef och HR vid omplaceringsutredningar i samband med rehabilitering.
Du kommer ha ett nära samarbete med kollegorna inom gruppen rehab-samordnare, men också ha ett stort kontaktnät och olika samarbeten inom regionens gemensamma HR-avdelning.

Dina kvalifikationer

Vi vänder oss till dig som har Rehabkoordinatorsutbildning på högskolenivå och kunskap om arbetsrättsliga regler eller HR-utbildning på högskolenivå. Du som söker har flerårig erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta systematiskt med något rehabiliterings- och sjukfrånvaroverktyg. Det är meriterande om du har erfarenhet av verktyget Adato. Det är också meriterande om du har erfarenhet från rehabiliteringsarbete i stora organisationer, erfarenhet från offentlig verksamhet och av att tillämpa kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB).

Du är väl insatt i de regelverk som styr rehabilitering, så att du kan vara en trygg, förtroendeingivande och coachande rådgivare till chefer och HR. Eftersom en del av ditt arbete är att förmedla svåra frågor på ett enkelt, tydligt och pedagogiskt sätt, är det viktigt att du uttrycker dig mycket väl på svenska, i både tal och skrift.
Då arbetet bedrivs inom hela Uppsala län kan det bli aktuellt med resor i tjänsten varför du behöver ha körkort.

Din kompetens

Du är en person som tar initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat. Det är centralt att du är en kunskapsresurs för andra och delar med dig av din specialistkunskap. Du har förmåga att på egen hand planera, organisera och prioritera ditt arbete och håller satta tidsramar. Du är trygg i din yrkesroll och trygg i din person, du vet att du kan hantera komplexa frågeställningar likväl som samarbete med många olika typer av människor. Du har förmågan att bygga och bibehålla goda och förtroendefulla relationer utan att ta över andras känslor. Eftersom ditt arbete innebär operativa, dagliga frågeställningar är det viktigt att du trivs med att växla perspektiv och tempo.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet

Vi erbjuder

Tre visstidsanställningar om respektive 100 % under ett år, tillträde augusti/september eller enligt överenskommelse.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Vill du veta mer?

Kontakta Catarina Jenssen, Funktionsområdeschef Arbetsmiljö och hälsa, catarina.jenssen@regionuppsala.se. 

Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-6113251.  
SACO - Leif Sandberg, 0706-741088.  
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?

Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Sök jobbet

Om Region Uppsalas ledningskontor