Ultraljud på hjärtat

Här visas hur ultraljud på hjärtat utförs.

Syfte: 

Ultraljudsbilderna visar hjärtat och dess angränsande kärls storlek och funktion. Hjärtats hålrum och klaffar registreras och bedöms också. Mätning av blodflöden i hjärtat registreras med ultraljudsdoppler och i samband med det hörs pulsationer.

Utförande:

Du ligger på en brits, huvudsakligen i vänster sidoläge. Undersökaren placerar en ultraljudsgivare i olika positioner på bröstkorgen.

Från ultraljudsekon får vi en rörlig bild av hjärtat som presenteras på en bildskärm. Mätning av blodflöden i hjärtat registreras med ultraljudsdoppler.

Tidsåtgång:

Cirka 30-60 minuter.

Förberedelser: 

Ordinerade mediciner tas som vanligt. Glöm inte att ta med en aktuell medicinlista.