Sjukresor

För att komma till lasarettet kan du boka plats på sjukresebussen. Det finns även möjlighet att ta egen bil eller taxi.

All information om sjukresor, hur du beställer och vilka regler som gäller finns på ULs webbplats. 

Har du kostnader för resor när du besöker sjukvård eller tandvård kan du ha rätt till ersättning från Region Uppsala för en del av dina resekostnader.

Du får själv stå för en del av dina kostnader, den så kallade egenavgiften. Den varierar beroende på vilket färdsätt du använder.

En planerad sjukresa ska alltid gå mellan din folkbokföringsadress och vårdinrättningen du ska besöka.