Tidskrifter

Som anställd i Region Uppsala har du tillgång till både elektroniska och tryckta tidskrifter.

I listan över tidskrifter hittar du de tidskrifter som Region Uppsala prenumererar på genom Eira. Alla tidskrifterna i listan är elektroniska och kan läsas i fulltext direkt på datorn. Detta kräver lösenord utanför regionens intranät.

 

 

Här nedan hittar du också lista över de tidskrifter som finns i tryckt form på Biblioteket Infocenter.

Tidskrifter i alfabetisk ordning

D

Dagens medicin är en veckotidning som riktar sig till beslutsfattare och legitimerad vårdpersonal i hälso- och sjukvården.
Dietistaktuellt Dietisternas riksförbunds tidskrift
Du & jobbet är en tidskrift om arbetsmiljö.

F

Fysioterapi är facktidning för fysioterapeuter.

L

Läkartidningen ges ut av Läkartidningen Förlag AB.
Läkare mot kärnvapen ges ut av föreningen Svenska läkare mot kärnvapen.

O

Omvårdnadsmagasinet är en populärvetenskaplig tidsskrift från Svensk sjuksköterskeförening.
Onkologi i Sverige är en tidskrift om svensk cancervård. Ges ut av Pharma Industry Publishing AB.

R

Reuma Bulletinen Svensk reumatologisk förenings tidskrift.
Ronden är Akademiska sjukhusets personaltidning.

V

Vårdfokus ges ut av Vårdförbundet och har legitimerade sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker som målgrupp.

Kontakt

Marina Seinert Ricciuti

Bibliotekarie

Josefine Fritsch

Bibliotekarie