Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten har i uppdrag att i nära samarbete med lasarettets verksamheter bidra till att förverkliga intentionerna i vårduppdraget mellan Region Uppsala och Lasarettet i Enköping.

Utvecklingsenheten:

 • Omvärldsspanar
 • Kommer med förslag
 • Ger stöd
 • Företräder lasarettet

...när det gäller:

 • Systematisk verksamhetsutveckling
 • Uppföljningar
 • Hälsofrämjande sjukhus
 • Miljöfrågor
 • Vårddokumentation
 • Vårdsystem
 • Processer.

Kontakt

Anette Lindgren

Verksamhetsutvecklare

Cecilia Söderberg

Verksamhetsutvecklare

Fanny Storm

Vårdsystemsamordnare

Hitta på sidan