Utvecklingsenheten

Sidan är under uppbyggnad! Utvecklingsenheten har i uppdrag att i nära samarbete med lasarettets verksamheter bidra till att förverkliga intentionerna i vårduppdraget mellan Region Uppsala och Lasarettet i Enköping.

Utvecklingsenheten:

 • omvärldsspanar och fångar upp
 • ”spånar” och föreslår
 • ger stöd
 • företräder lasarettet

...när det gäller:

 • systematisk verksamhetsutveckling
 • uppföljningar
 • hälsofrämjande sjukhus
 • miljöfrågor
 • vårddokumentation
 • vårdsystem
 • processer

Kontakt

Under tiden juni till december 2020 är kommunikationschef Susanna Nilsson Passos chef för utvecklingsenheten.

Emma Algell

Processledare Hälsofrämjande sjukhus

Anette Lindgren

Vårdsystemsamordnare

Karin Nilsson

Verksamhetsutvecklare

Susanna Nilsson Passos

Kommunikationschef

Hitta på sidan