Beslut om anställningsförslag ref nr AS1109/2021

Tjänst

Biträdande överläkare till AnOp-sektionen

Verksamhetsområde

Anestesi, operation och intensivvård, Akademiska sjukhuset

Tjänsteförslag

Behdad Bazargani

Mourad Hassaine

Lina Jonikaite

Daniel Löfving 

Datum då beslut om anställningsförslag tas
2022-01-13
Datum då anslaget sätts upp
2022-01-13
Datum då anslaget tas ned
2022-02-03

Sakkunniga har beslutat att avge följande tjänsteförslag till ledigförklarad tjänst.

Tjänsteförslaget upptar de 4 mest meriterade sökande i bokstavsordning.

Talan mot detta beslut förs genom överklagan till Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm. Överklagan måste inkomma till Socialstyrelsen inom tre veckor från den dag beslutet om tjänsteförslaget anslogs. En kopia på överklagan ska också skickas till Akademiska sjukhusets HR-funktion för kännedom.

I överklagan ska framgå vilket beslut du överklagar, vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras. Undertecknad svarar på ev. frågor om överklagandets formulering och vidare hantering.

HR-avdelningen


Ingång 61, 8 tr.
751 85 Akademiska sjukhuset
E-post: rekrytering@akademiska.se