Beslut om anställningsförslag ref nr AS1148/2021

Tjänst

Två biträdande överläkare till VO öron-, näs- och halssjukdomar

Verksamhetsområde

Öron-, näs- och halssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Tjänsteförslag

Constantina Christou

Eirini Paziou

Datum då beslut om anställningsförslag tas
2022-01-13
Datum då anslaget sätts upp
2022-01-13
Datum då anslaget tas ned
2022-02-03

Sakkunniga har beslutat att avge följande tjänsteförslag till ledigförklarad tjänst.

Tjänsteförslaget upptar de 4 mest meriterade sökande i bokstavsordning.

Talan mot detta beslut förs genom överklagan till Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm. Överklagan måste inkomma till Socialstyrelsen inom tre veckor från den dag beslutet om tjänsteförslaget anslogs. En kopia på överklagan ska också skickas till Akademiska sjukhusets HR-funktion för kännedom.

I överklagan ska framgå vilket beslut du överklagar, vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras. Undertecknad svarar på ev. frågor om överklagandets formulering och vidare hantering.

HR-avdelningen


Ingång 61, 8 tr.
751 85 Akademiska sjukhuset
E-post: rekrytering@akademiska.se