Beslut om anställningsförslag ref nr AS560/2024

Tjänst

Överläkare/Biträdande överläkare till sektionen för klinisk fysiologi

Verksamhetsområde

Hjärt- och lungsjukdomar

Tjänsteförslag

Johannes Bergsten (biträdande överläkare)

Datum då beslut om anställningsförslag tas
2024-06-11
Datum då anslaget sätts upp
2024-06-11
Datum då anslaget tas ned
2024-07-02

Sakkunniga har beslutat att avge följande tjänsteförslag till ledigförklarad tjänst.

Tjänsteförslaget upptar de 4 mest meriterade sökande i bokstavsordning.

Talan mot detta beslut förs genom överklagan till Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm. Överklagan måste inkomma till Socialstyrelsen inom tre veckor från den dag beslutet om tjänsteförslaget anslogs. En kopia på överklagan ska också skickas till Akademiska sjukhusets HR-funktion för kännedom.

I överklagan ska framgå vilket beslut du överklagar, vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras. Undertecknad svarar på ev. frågor om överklagandets formulering och vidare hantering.

HR-avdelningen
Akademiska sjukhuset
Ingång 61, 8 tr.
751 85 Uppsala
E-post: hr.as.le@regionuppsala.se