eslut om anställningsförslag ref nr AS927/2021

Tjänst

2 biträdande överläkartjänster inom ögonsjukdomar

Verksamhetsområde

Ögonsjukdomar, Akademiska sjukhuset 

Tjänsteförslag

Paiman Emadi

Evangelia Ntoula

Kerstin Pettersson

Simon Shamoun

Datum då beslut om anställningsförslag tas
2022-01-14
Datum då anslaget sätts upp
2022-01-14
Datum då anslaget tas ned
2022-02-04

Sakkunniga har beslutat att avge följande tjänsteförslag till ledigförklarad tjänst.

Tjänsteförslaget upptar de 4 mest meriterade sökande i bokstavsordning.

Talan mot detta beslut förs genom överklagan till Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm. Överklagan måste inkomma till Socialstyrelsen inom tre veckor från den dag beslutet om tjänsteförslaget anslogs. En kopia på överklagan ska också skickas till Akademiska sjukhusets HR-funktion för kännedom.

I överklagan ska framgå vilket beslut du överklagar, vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras. Undertecknad svarar på ev. frågor om överklagandets formulering och vidare hantering.

HR-avdelningen


Ingång 61, 8 tr.
751 85 Akademiska sjukhuset
E-post: rekrytering@akademiska.se