Sammanträdesprotokoll från fastighets- och servicenämnden 2021-02-15

Datum för sammanträde
2021-02-15
Datum då anslaget sätts upp
2021-02-18
Datum då anslaget tas ned
2021-03-12
Paragrafer
1-17

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.