Sammanträdesprotokoll från fastighets- och servicenämndens arbetsutskott 2021-02-02

Datum för sammanträde
2021-02-02
Datum då anslaget sätts upp
2021-02-09
Datum då anslaget tas ned
2021-03-03
Paragrafer
1-7

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.