Sammanträdesprotokoll från fastighet- och servicenämnden 2021-04-22

Politiskt organ
Protokoll
Datum för sammanträde
2021-04-22
Datum då anslaget sätts upp
2021-05-04
Datum då anslaget tas ned
2021-05-26
Paragrafer
33-43
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.