Sammanträdesprotokoll från fastighets- och servicenämnden 2020-11-16

Politiskt organ
Fastighets- och servicenämnden
Datum för sammanträde
2020-11-16
Datum då anslaget sätts upp
2020-11-17
Datum då anslaget tas ned
2020-12-09
Paragrafer
102-109
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.