Sammanträdesprotokoll från fastighets- och servicenämnden 2021-11-19

Politiskt organ
Fastighets- och servicenämnden
Datum för sammanträde
2021-11-19
Datum då anslaget sätts upp
2021-11-26
Datum då anslaget tas ned
2021-12-17
Paragrafer
99-108

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.