Sammanträdesprotokoll från fastighets- och servicenämnden 2022-05-04

Politiskt organ
Fastighets- och servicenämnden
Datum för sammanträde
2022-05-04
Datum då anslaget sätts upp
2022-05-09
Datum då anslaget tas ned
2022-05-31
Paragrafer
39-41
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.