Sammanträdesprotokoll från fastighets- och servicenämnden 2022-06-16

Datum för sammanträde
2022-06-16
Datum då anslaget sätts upp
2022-06-21
Datum då anslaget tas ned
2022-07-12
Paragrafer
53-63
Protokoll med bilagor

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.