Sammanträdesprotokoll från fastighets- och servicenämnden 2023-09-13

Politiskt organ
Fastighets- och servicenämnden
Datum för sammanträde
2023-09-13
Datum då anslaget sätts upp
2023-09-22
Datum då anslaget tas ned
2023-10-13
Paragrafer
30-35

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.