Sammanträdesprotokoll från fastighets- och servicenämnden 2021-06-17

Datum för sammanträde
2021-06-17
Datum då anslaget sätts upp
2021-06-23
Datum då anslaget tas ned
2021-07-15
Paragrafer
58-67
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.