Sammanträdesprotokoll från Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott 2021-07-09

Datum för sammanträde
2021-07-09
Datum då anslaget sätts upp
2021-07-09
Datum då anslaget tas ned
2021-08-02
Paragrafer
34-36

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.