Sammanträdesprotokoll från utskottet för hälso-och sjukvård 2021-04-12

Politiskt organ
Hälso-, sjukvård- och FoUU-utskottet
Datum för sammanträde
2021-04-12
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-21
Datum då anslaget tas ned
2021-05-13
Paragrafer
23-27
Protokoll med bilagor

.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.