Sammanträdesprotokoll från Utskottet för hälso- och sjukvård 2022-11-14

Politiskt organ
Hälso-, sjukvård- och FoUU-utskottet
Datum för sammanträde
2022-11-14
Datum då anslaget sätts upp
2022-11-21
Datum då anslaget tas ned
2022-12-12
Paragrafer
41-44

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.