Sammanträdesprotokoll från utskottet för hälso-och sjukvård 2020-09-05

Datum för sammanträde
2020-10-05
Datum då anslaget sätts upp
2020-10-13
Datum då anslaget tas ned
2020-11-03
Paragrafer
61-69

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

Protokoll med bilagor:
Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala