Kulturnämndens arbetsutskott 2020-09-08

Politiskt organ
Kulturnämnden
Datum för sammanträde
2020-09-08
Datum då anslaget sätts upp
2020-09-09
Datum då anslaget tas ned
2020-10-01
Paragrafer
20-27

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta på Regionens hus. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.