Sammanträdesprotokoll från kulturnämnden 2021-02-18

Politiskt organ
Kulturnämnden
Datum för sammanträde
2021-02-18
Datum då anslaget sätts upp
2021-02-23
Datum då anslaget tas ned
2021-03-16
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.