Sammanträdesprotokoll från kulturnämnden 2024-03-21

Datum för sammanträde
2024-03-21
Datum då anslaget sätts upp
2024-03-29
Datum då anslaget tas ned
2024-04-22
Paragrafer
18-33
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.