Sammanträdesprotokoll från kulturnämndens arbetsutskott 2023-11-06

Datum för sammanträde
2023-11-06
Datum då anslaget sätts upp
2023-11-14
Datum då anslaget tas ned
2023-12-06
Paragrafer
26-30

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala