Sammanträdesprotokoll från patientnämnden 2022-04-28

Politiskt organ
Patientnämnden
Datum för sammanträde
2022-04-28
Datum då anslaget sätts upp
2022-09-21
Datum då anslaget tas ned
2022-10-13
Paragrafer
13-14
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.