Sammanträdesprotokoll från patientnämnden 2022-06-16

Politiskt organ
Patientnämnden
Datum för sammanträde
2022-06-16
Datum då anslaget sätts upp
2022-09-21
Datum då anslaget tas ned
2022-10-13
Paragrafer
25-38
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.