Sammanträdesprotokoll från patientnämndens sammanträde 2024-04-19

Politiskt organ
Patientnämnden
Datum för sammanträde
2024-04-19
Datum då anslaget sätts upp
2024-04-29
Datum då anslaget tas ned
2024-05-21
Paragrafer
18-27
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.