Sammanträdesprotokoll från Utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning 2021-04-13

Politiskt organ
Personalutskottet
Datum för sammanträde
2021-03-09
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-21
Datum då anslaget tas ned
2021-05-13
Paragrafer
15-20
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.