Sammanträdesprotokoll från utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning 2020-11-09

Politiskt organ
Personalutskottet
Datum för sammanträde
2020-11-09
Datum då anslaget sätts upp
2020-11-18
Datum då anslaget tas ned
2020-12-09
Paragrafer
36-39

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

Protokoll med bilagor:
Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala