Sammanträdesprotokoll från utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning 2021-11-09

Politiskt organ
Personalutskottet
Datum för sammanträde
2021-11-09
Datum då anslaget sätts upp
2021-11-16
Datum då anslaget tas ned
2021-12-08
Paragrafer
43-47

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.