Sammanträdesprotokoll från utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning 2022-06-13

Politiskt organ
Personalutskottet
Datum för sammanträde
2022-06-13
Datum då anslaget sätts upp
2022-06-17
Datum då anslaget tas ned
2022-07-08
Paragrafer
23-25
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.