Sammanträdesprotokoll från regionala utvecklingsnämnden 2023-05-23

Politiskt organ
Regionala utvecklingsnämnden
Datum för sammanträde
2023-05-23
Datum då anslaget sätts upp
2023-05-26
Datum då anslaget tas ned
2023-06-17
Paragrafer
33-42
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.