Sammanträdesprotokoll från regionens revisorer 2021-04-08

Datum för sammanträde
2021-04-08
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-15
Datum då anslaget tas ned
2021-05-06
Paragrafer
4-5
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.