Sammanträdesprotokoll från regionens revisorer 2021-06-09

Datum för sammanträde
2021-06-09
Datum då anslaget sätts upp
2021-06-21
Datum då anslaget tas ned
2021-07-12
Paragrafer
10-11
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.