Sammanträdesprotokoll från regionens revisorer 2021-11-01

Datum för sammanträde
2021-11-01
Datum då anslaget sätts upp
2021-11-03
Datum då anslaget tas ned
2021-11-23
Paragrafer
12-13
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.