Sammanträdesprotokoll från regionens revisorer 2022-11-30

Politiskt organ
Dokumentyper
Datum för sammanträde
2022-11-30
Datum då anslaget sätts upp
2022-12-16
Datum då anslaget tas ned
2023-01-06
Paragrafer
21-23
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.