Sammanträdesprotokoll från regionens revisorer 2023-01-11

Politiskt organ
Protokoll
Datum för sammanträde
2023-01-11
Datum då anslaget sätts upp
2023-01-13
Datum då anslaget tas ned
2023-02-03
Paragrafer
1-2
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.