Kallelse till regionfullmäktiges sammanträde 2020-09-23

Politiskt organ
Regionfullmäktige
Datum och tid för sammanträde
2020-09-23 09:00
Plats för sammanträde
Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala