Kallelse till regionfullmäktiges sammanträde 2023-02-15

Politiskt organ
Regionfullmäktige
Datum och tid för sammanträde
2023-02-15 00:00
Plats för sammanträde
Rikssalen, Uppsala slott, Uppsala
Dokument