Kallelse till regionfullmäktiges sammanträde 2023-06-07--2023-06-08

Politiskt organ
Regionfullmäktige
Datum och tid för sammanträde
2023-06-07 00:00
Plats för sammanträde
Rikssalen, Uppsala slott, Uppsala
Dokument