Kallelse till regionfullmäktiges sammanträde 2023-09-27

Politiskt organ
Regionfullmäktige
Datum och tid för sammanträde
2023-09-27 09:00
Plats för sammanträde
Rikssalen, Uppsala slott, Uppsala