Kallelse till regionfullmäktiges sammanträde den 14-15 juni 2021

Politiskt organ
Regionfullmäktige
Datum och tid för sammanträde
2021-06-14 09:00
Plats för sammanträde
Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.