Kallelse till regionfullmäktiges sammanträde den 6 oktober 2021

Politiskt organ
Regionfullmäktige
Datum och tid för sammanträde
2021-10-06 09:00
Plats för sammanträde
Kompassen, Kaptensgatan 4, Enköping